Icon Zatvorte výber krajiny

Netwrix

Audit IT infraštruktúry

Netwrix, založený v roku 2006, je teraz jedným z lídrov v audite zmien. Hlavnou kompetenciou spoločnosti Netwrix Corporation je audit zmien kritických systémov v oblasti celej IT infraštruktúry. Vzhľadom na množstvo podporovaných systémových platforiem, zariadení a aplikácií má Netwrix produkt s najširším sortimentom. Toto riešenie v súčasnosti používa viac ako 10 000 organizácií v 100 krajinách po celom svete. Portfólio výrobcu zahŕňa aj riešenia Stealthbits, ktoré identifikujú a eliminujú bezpečnostné hrozby IT vďaka integrovaným riešeniam v oblasti Active Directory, správy prístupu k dátam, správy privilegovaného prístupu (PAM) a detekcie hrozieb.

TECHNOLÓGIA

 

Netwrix garantuje automatický audit celej IT infraštruktúry, čím zaisťuje dodržiavanie príslušných bezpečnostných požiadaviek v podnikoch. Priebežné sledovanie zmien v IT prostredí a pravidelné vyhodnocovanie aktuálnej konfigurácie systému umožňuje odhaliť porušenia bezpečnostných pravidiel a zabezpečiť plný súlad s platnými predpismi. Riešenia výrobcu umožňujú audit a kontrolu najdôležitejších platforiem a sieťových aplikácií, ako sú: Active Directory, Exchange, Windows Server, SharePoint alebo VMware. Väčšina aplikácií Netwrix Auditor beží v režime bez agentov, preto neznižujú výkon systému ani nespôsobujú prestoje. Odľahčené prostriedky sa používajú len tam, kde je bez nich zhromažďovanie auditových analýz nemožné, no napriek tomu nebránia plynulému fungovaniu systému. Okrem toho nástroj nepoužíva žiadne nezdokumentované metódy na zhromažďovanie údajov, pretože takéto metódy môžu viesť k odmietnutiu podpory od spoločnosti Microsoft alebo iných predajcov.

 

RIEŠENIA

 

Netwrix Auditor je v popredí platforiem na riadenie zmien a konfigurácie v celej IT infraštruktúre. Zaručuje úplnú transparentnosť toho, kto, kde a kedy vykonal úkony, zjednodušuje dodržiavanie postupov a zároveň zvyšuje úroveň bezpečnosti. Pokrýva tiež veľmi široké spektrum riadených systémov a aplikácií, vrátane Active Directory, Exchange, Windows Server, SharePoint, VMware, SQL, Office365, Azure, Oracle a ďalších.

 

Netwrix Data Classification dokáže identifikovať citlivé údaje, ako sú: finančné informácie, lekárske záznamy alebo osobné údaje. Vďaka tejto identifikácii je možné ich automaticky zabezpečiť a obmedziť prípadné porušenia zásad ochrany súkromia a bezpečnosti. Riešenie vám umožní zistiť, ktoré údaje sú cenné a ako ich správne využiť, a zároveň zvýšiť produktivitu organizácie. Klasifikačné informácie možno vložiť priamo do súborov, aby sa zvýšila presnosť produktov DLP alebo IRM a zefektívnili sa úlohy správy údajov, ako je ukladanie, archivácia alebo migrácia.

 

Netwrix Password Policy Enforcer posilňuje bezpečnosť služby Active Directory tým, že používateľom vynucuje používanie silných hesiel. Riešenie umožňuje využívať až 256 lokálnych a doménových politík hesiel priradených používateľom, doménovým skupinám a organizačným jednotkám. Umožňuje vám vytvárať presne tie pravidlá, ktoré sa týkajú potrieb konkrétnej organizácie, pričom si môžete vybrať z viac ako 20 vysoko konfigurovateľných pravidiel. Chráni pred útokmi hrubou silou a umožňuje plnenie noriem a právnych predpisov, ktoré vyžadujú primerané zabezpečenie.

 

Netwrix Password Reset je samoobslužný systém správy hesiel, ktorý pomáha organizáciám obmedziť IT hovory súvisiace s heslom. Toto riešenie umožňuje používateľom zmeniť si heslo a odomknúť svoj účet, aj keď zabudli svoje prihlasovacie údaje. Prostredníctvom dodatočnej autentifikácie, ako napr zodpovedanie otázok, či bude zadávanie overovacieho kódu z mobilného zariadenia zachované s primeranou úrovňou bezpečnosti a produktivity.

 

STEALTHBITS

 

Stealthbits získal Netwrix a jeho riešenia sú teraz súčasťou portfólia výrobcu. Organizácia sa zaoberá vývojom softvéru pre kybernetickú bezpečnosť, ktorý je zameraný na ochranu citlivých údajov a poverení organizácie, ktoré útočníci používajú na odcudzenie cenných zdrojov. Odstránením nevhodného prístupu k informáciám, presadzovaním bezpečnostných politík a detekciou pokročilých hrozieb poskytuje platforma skutočnú ochranu, ktorá znižuje bezpečnostné riziká, spĺňa požiadavky na dodržiavanie predpisov a znižuje prevádzkové náklady. Ochrannou oblasťou, v ktorej Stealthbits hlavne pôsobí, je Active Directory a správa privilegovaného prístupu.

Produkty

Netwrix Auditor
Netwrix Auditor je platforma č. 1 na riadenie zmien a konfigurácie s úplnou transparentnosťou v tom, kto, kde a kedy podnikne akékoľvek kroky v rámci celej IT infraštruktúry. Zjednodušuje súlad s postupmi, zlepšuje bezpečnosť a zjednodušuje analýzu základných príčin.
Netwrix Data Classification
Netwrix Data Classification dokáže identifikovať citlivé údaje, ako sú finančné informácie, lekárske záznamy alebo osobné údaje. Vďaka tejto identifikácii je možné ich automaticky zabezpečiť, znížiť potenciálne porušovanie pravidiel ochrany súkromia a bezpečnosti a tým aj náklady.
Netwrix StealthINTERCEPT
Monitorovanie v reálnom čase a predchádzanie nechceným a neoprávneným aktivitám na zaistenie bezpečnosti a súladu s Active Directory
Netwrix StealthAUDIT
Automatizácia zberu a analýzy dát súvisiacich so správou a bezpečnosťou kritických IT zdrojov
Netwrix Password Policy Enforcer
Bezpečnosť a produktivita používateľov vďaka flexibilnému presadzovaniu zásad hesiel služby Active Directory
Netwrix Password Reset
Samoobslužný softvér na obnovenie hesla služby Active Directory, ktorý znižuje náklady na podporu a frustráciu používateľov
Netwrix StealthDEFEND
Ochrana Active Directory a ďalšie na zachytenie a zmarenie sofistikovaných útokov v reálnom čase.
Netwrix SbPAM
Bezpečnosť používateľských účtov s privilegovaným prístupom
Netwrix PolicyPak
Komplexné riešenie správy koncových bodov
bg

Testovanie produktu

Chceli by ste sa zoznámiť s modernými bezpečnostnými riešeniami pre siete, systémy alebo monitorovanie a správu a otestovať ich?

Portfólio spoločnosti Bakotech zahŕňa celý rad produktov od poľských a zahraničných výrobcov, ktoré vám poskytnú najlepšiu ochranu pred všetkými typmi kybernetických hrozieb.

Vyplňte formulár a naši špecialisti vás budú kontaktovať a pomôžu vám vybrať najlepšie riešenie, ktoré vyhovuje potrebám vašej organizácie.

Kontakt

Pripojte sa k odoberaniu newslettera

Chcete byť informovaní o najnovších novinkách v oblasti IT a dostávať informácie o podujatiach, ako sú webové semináre, školenia a konferencie? Zanechajte svoj e-mail:
Vyskytla sa chyba. Skontrolujte polia formulára a skúste to znova.
Táto adresa sa už nachádza v našej databáze.
Vaše predplatné bolo pridané. Ďakujeme!
© Bakotech - 2022. Všetky práva vyhradené.

Webová stránka používa súbory cookie na poskytovanie služieb v súlade so Zásadami používania súborov cookie. Vo svojom prehliadači môžete definovať podmienky pre ukladanie alebo prístup k mechanizmu cookies.

Súhlasím